ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Dr. Κεχαγιάς Δημήτρης
Βελονισμός

 
Δήμητρας 9, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25513 06805, 
Κιν.: 6946 463 292

e-mail: dkechagi@phyed.duth.gr


Φόρμα Επικοινωνίας