ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Dr. Κεχαγιάς Δημήτρης
Βελονισμός
 
Δήμητρας 9, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25513 06805, 
Κιν.: 6946 463 292


image-176974-147769-facebook_signin.jpg?1472044838966